Last ned vårt henvisningsskjema her.

Du finner oss på Adresseregisteret (Norsk Helsenett) med følgende informasjon:
HELSEHUSET KONGSBERG HOLDING AS HER-id 94136

HELSEHUSET RØNTGEN AS har 2 avdelinger:
Helsehuset Røntgen Avdeling Kongsberg HER-id 160147
Helsehuset Røntgen Avdeling Sandefjord HER-id 160146

Hjelp til å velge rett undersøkelse? 
Direktorat for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) viser til en kampanje av Strålevernmyndighetene i Europa (HERCA) for å hjelpe henviser til å velge rett undersøkelse.

https://dsa.no/medisinsk-stralebruk/henvis-pasienter-til-rett-bildediagnostisk-undersokelse#

Henvisninger på papir kan sendes til:
Helsehuset Røntgen
Postboks 434
3604 Kongsberg