Sende elektronisk rekvisisjon?

Vi ønsker å knytte de som henviser opp mot helelektroniske løsninger via norsk helsenett slik at alle rekvisisjoner og svar kan sendes elektronisk.

Sende elektronisk rekvisisjon?
Vi ønsker å knytte de som henviser opp mot helelektroniske løsninger via norsk helsenett slik at alle rekvisisjoner og svar kan sendes elektronisk.

Du finner oss på Adresseregisteret (Norsk Helsenett) med følgende informasjon:
Helsehuset Røntgen AS – HER-id 185194
Helsehuset Røntgen Avdeling Kongsberg – HER-id 185220
Helsehuset Røntgen Avdeling Sandefjord – HER-id 185221

Sende rekvisisjon pr. post?
Om du har behov for å sende oss henvisninger pr. post kan dette sendes til vår postadresse: Helsehuset Røntgen, postboks 434, 3604 Kongsberg

Last ned vårt henvisningsskjema PDF eller som redigerbar word fil

Er du helsepersonell?
Som helsepersonell kan du nå oss direkte på mob: 917 17 948 eller via fax på 33 52 35 70.

Hjelp til å velge rett undersøkelse? 
Direktorat for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) viser til en kampanje av Strålevernmyndighetene i Europa (HERCA) for å hjelpe henviser til å velge rett undersøkelse.
https://dsa.no/medisinsk-stralebruk/henvis-pasienter-til-rett-bildediagnostisk-undersokelse#

Registrering av hendelser/avvik
Vi ønsker at du som helsepersonell melder ifra til oss om uheldige hendelser eller avvik.
Registrer hendelser/avvik her

Innkallingsbrev til pasienter
Vi sender ut innkallingsbrev elektronisk direkte fra vårt journalsystem. Pasienter vil motta innkalling til time i deres digitale postkasse Digipost. Dersom mottaker ikke har egen digipostkonto skrives brevet ut av DigiPost print/Posten Norge

Det er MediLink Software med programvaren DigiLink som sørger for denne løsningen og som gir mulighet til å sende informasjon elektronisk på en trygg måte, samtidig sparer vi tid, kostnad og miljø