KUN FOR HELSEPERSONELL
Registrering av hendelser/avvik

Vi ønsker at du som helsepersonell melder ifra til oss om uheldige hendelser eller avvik. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt og blir besvart så raskt som mulig